Pirkimo taisyklės


I. Bendrosios nuostatos

 1. Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Pirkėjui įsigyjant prekes augalų centre Trakuose. Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, apmokėjimo, pristatymo, prekių grąžinimo sąlygas ir ginčų nagrinėjimo tvarką. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos nustatytos Soltra Privatumo politikoje.
 2. Pardavėjas – Soltra, UAB, juridinio asmens kodas 110561716, PVM mokėtojo kodas LT105617113, adresas Vytauto g. 19, LT-21105 Trakai, Lietuvos Respublika  (toliau – Soltra arba Pardavėjas). Duomenys susisiekimui – tel. +37052855773, mob. +37061228990, el.p.: info@soltra.lt.
 3. Soltra augalų centras - Ostruvkos k. 15, Trakų rajonas, Trakai, LT-21142.
 4. Pirkėjas – pilnametis fizinis asmuo, taip pat asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų (globėjų) sutikimą ir disponuojantis savo pajamomis, taip pat bet kuris juridinis asmuo, nepriklausomai nuo jo teisinės formos (toliau – Pirkėjas).
 5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti  ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į pasikeitusius teisės aktų reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas informuojamas tinklalapyje www.soltra.lt. Pirkėjui apsiperkant UAB "Soltra"elektroninėje parduotuvėje www.trakumedelynas.lt, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Pirkėjas pateikdamas užsakymą, privalo susipažinti su Taisyklėmis.
 6. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas augalų centre ir el. parduotuvėje susipažįsta su Taisyklėmis ir apmoka už prekes. Prekių užsakymo metu pateikti Pirkėjo duomenys naudojami išskirtinai tik prekių pirkimo - pardavimo vykdymo, atsiskaitymo ir pristatymo tikslais. 

II. Prekių užsakymas ir atsiskaitymas

 1. Augalų centre ir el. parduotuvėje prekiaujama įvairiais augalais ir sodo prekėmis. Augalai gali skirtis nuo pavaizduotų ekrane dėl jų unikalumo, sezoniškumo, dydžio ir kitų savybių. Niekada negali būti dviejų visiškai vienodų augalų. Užsakydamas prekes Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti prekės aprašymą, kilus klausimams dėl prekių, rekomenduojama susisiekti su Pardavėju prieš užsakant prekes. Kokybiški augalai nekeičiami ir negrąžinami. Taip pat Pirkėjas gali įsigyti Soltra dovanų čekį (toliau – Dovanų čekis), kuriuo galima atsiskaityti Soltra augalų centre.
 2. Augalų centre ir el. parduotuvėje prekių likutis yra nuolat kintantis, todėl tuo atveju, jeigu Pardavėjas negalės įvykdyti užsakymo ar jo dalies, kainą ar kainos skirtumą grąžins per 5 (penkias) darbo dienas.
 3. Pirkėjui el. parduotuvės www.trakumedelynas.lt tinklapyje išsirinkus jam patinkančias prekes yra suformuojamas prekių krepšelis. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas pateikia savo duomenis, būtinus pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ir  pasirinktoms prekėms pristatyti: vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą ir kodą, gyvenamosios vietos ar buveinės adresą (kai prašoma), taip pat adresą prekių pristatymui (kai užsakomas pristatymas), telefono numerį bei elektroninio pašto adresą susisiekimui ir sąskaitos pateikimui.
 4. Toliau Pirkėjas pasirenka vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų: naudodamasis savo banku internete (Swedbank, SEB, Revolut, Luminor, Medicinos bankas, N26, Šiaulių bankas, Cidatelė), atsiskaitant kreditine kortele, per mokėjimo platformą „Paysera“. Pasirinkus atsiskaitymo būdą per „Paysera“, atsakomybė už duomenų saugumą tenka UAB ,,Paysera LT“, adresas Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, Lietuva.
 5. Pardavėjas bet kuriuo metu turi teisę keisti mokėjimo būdus ar apriboti galimybę atsiskaityti tam tikrais būdais. 
 6. Paskutiniame lange sugeneruojami Pirkėjo pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi, o išsirinktos prekės ir jų kiekiai atitinka jo užsakymą. Iki užsakymo patvirtinimo momento, Pirkėjas privalo patvirtinti, jog susipažino ir sutinka su Taisyklėmis. Patvirtinus užsakymą, jis pateikiamas Pardavėjui ir nuo šio momento laikoma, jog prekių pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaryta. 
 7. Pardavėjas pradeda vykdyti sutartį nuo to momento, kai gaunamas Pirkėjo pasirinkto banko ar mokėjimo platformos patvirtinimas apie atsiskaitymą už prekes. Pirkėjui pateikus užsakymą, Parduotuvė automatiškai atsiunčia Pirkėjui užsakymą patvirtinantį elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Pirkėjo pateikti užsakymo ir pristatymo duomenys.
 8. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM, be pristatymo mokesčio, kuris apskaičiuojamas ir nurodomas atskirai iki užsakymo patvirtinimo momento. Parduotuvė turi teisę bet kada keisti prekių kainas.

III. Prekių pristatymas

 1. Užsakytos prekės, jeigu buvo pasirinkta ir pristatymo paslauga, pristatomos nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos. Šis terminas gali būti netaikomas tuo atveju, jeigu Soltra augalų centre nėra pakankamo prekių likučio, o Pirkėjas buvo informuotas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių, tačiau tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus.
 2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, nurodo prekių pristatymo vietą, pasirenka prekių pristatymo laiką (nurodomas laiko intervalu) bei asmenį, kuris priims prekes. Pirkėjas įsipareigoja pats priimti prekes arba užtikrina, kad prekes priimtų asmuo, kuris buvo Pirkėjo nurodytas užsakant prekes. Tuo atveju, kai Pirkėjas arba jo užsakyme nurodytas asmuo prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Pristačius prekes, Pirkėjas privalo nedelsiant patikrinti prekių išvaizdą, kiekį ir kokybę. Jeigu Pirkėjui pristatytos ne užsakytos prekės, ar neatitinka užsakytų prekių kiekis, ar prekė turi akivaizdžių kokybės trūkumų, Pirkėjas privalo apie tokį neatitikimą nedelsiant informuoti užsakymą pristačiusį asmenį ir Pardavėją. Neatlikus šių veiksmų (neinformavus apie tai prekes pristačiusio asmens (nedelsiant) ir Pardavėjo (ne vėliau kaip tą pačią dieną), Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pristatymo ar kokybės neatitikimo.
 4. Nepasirinkus pristatymo paslaugos, užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiimti Soltra augalų centre. Prekės paruošiamos atsiėmimui užsakymo dieną. Pirkėjas privalo  atsiimti užsakymą per 14 kalendorinių dienų. Pirkėjui per 14 kalendorinių dienų neatsiėmus užsakymo, užsakymas yra atšaukiamas ir Pirkėjui yra grąžinama jo sumokėta suma, išskaičiavus užsakymo administravimo ir paruošimo mokestį, kuris sudaro 5 proc. užsakymo vertės.
 5. Augalai paštomatais ar per kurjerių tarnybas nesiunčiami dėl jų pažeidimo tikimybės.
 6. Dovanų kortelė Pirkėjui išsiunčiama į nurodytą elektroninio pašto adresą iš karto po apmokėjimo patvirtinimo gavimo.

IV. Prekių grąžinimas, keitimas ir sutarties atsisakymas

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių 15 punktu, augalai nekeičiami ir negrąžinami“. Tai reiškia, kad sutarties sąlygas atitinkantys ir kokybiški augalai negali būti keičiami ar grąžinami. Pardavėjas taip pat nesuteikia prekių garantijos.
 2. Sutarties ir kokybės sąlygas atitinkantys augalai yra tokie augalai, kurie atitinka užsakytos prekės rūšies, porūšio, klasės ir kitus aiškiai apibrėžtus rūšinius parametrus, taip pat atitinka dydžio ir kiekio parametrus.
 3. Jeigu Pirkėjas gavo sutarties neatitinkančią arba nekokybišką prekę, jis privalo nedelsiant (iš karto) apie tai informuoti prekės užsakymą pristačiusį asmenį ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią dieną raštu informuoti apie tai Pardavėją. Jeigu prekė neatitinka sutarties sąlygų (pristatyta ne užsakyta prekė), arba prekė atitinka sutarties sąlygas (t.y. pristatyta užsakyta prekė), tačiau ji nekokybiška (sulūžusi, sudužusi, nuvytusi ir pan.), Pirkėjas privalo atsiųsti Pardavėjui tai patvirtinančią nuotrauką. Jeigu Pirkėjo pretenzija patvirtinama, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui nekokybišką prekę, o Pirkėjui yra išsiunčiama nauja kokybiška prekė. 
 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalimi, Pirkėjas internetu pateiktą užsakymą gali atšaukti bet kuriuo metu iki galutinio užsakymo pristatymo momento. Užsakymas laikomas pristatytu, kai Pirkėjui prekė (ar paskutinė prekė, jeigu prekės pristatomos atskirai dalimis) yra pristatoma. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, privalo raštu (el. paštu) pateikti Pardavėjui pranešimą dėl sutarties atsisakymo iki prekių pristatymo. Jeigu Pirkėjas informuoja apie sutarties atsisakymą po prekių išsiuntimo momento, jis privalo padengti prekių siuntimo ir grąžinimo išlaidas.
 5. Vartotojai turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus (CK 6.2287 str. 16 p.). Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu (pvz.: el. paštu) kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, jeigu reikia, jį pagrįsti dokumentais. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. 
 6. Elektroninė ginčų sprendimo (toliau - EGS) platforma: www.ec.europa.eu/odr. Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.


V. Dovanų čekio naudojimo sąlygos

 1. Atsiskaityti Soltra Dovanų čekiu galima Soltra augalų centre.
 2. Jeigu užsakomų prekių kaina yra didesnė nei turimos Soltra Dovanų čekio vertė, skirtumą galima sumokėti įprastu atsiskaitymo būdu. Jeigu prekių kaina yra mažesnė nei turimo Soltra Dovanų čekio suma, skirtumas negali būti grąžintas pinigais. Tokiu atveju Pirkėjui rekomenduojama užsakyti prekių už Dovanų čekio sumą. 
 3. Soltra Dovanų čekio galiojimo terminas yra 6 (šeši) mėnesiai. Suėjus šiam terminui, Soltra dovanų čekis netenka galios.
 4. Dovanų čekis nėra keičiamas ir pinigai už jį negrąžinami.

VI. Atsakomybės sąlygos

 1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis užsakydams prekes, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve. Užsiregistravęs Parduotuvėje, Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jeigu nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 

VII. Baigiamosios nuostatos

 1. Taisyklės sudarytos Soltra, UAB ir galioja perkant prekes Soltra augalų centre ir el. parduotuvėje www.trakumedelynas.lt. 
 2. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles, pranešdamas apie tai www.soltra.lt puslapyje ir el. parduotuvėje www.trakumedelynas.lt.  Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės Parduotuvės sistemoje. Užsakydamas prekes Pirkėjas susipažįsta ir patvirtina aktualios redakcijos Taisykles.
 3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis, tai gali reikšti, kad jis negalės augalų centre ir el. parduotuvėje įsigyti prekių.